Výkonný výbor

Předseda klubu: Vlastimil Rak
Místopředseda: Alois Strnad
Člen: PaedDr. Petr Navrátil
Člen: Miroslav Málek

Oznámení

Valná Hromada