Valná hromada klubu FC TVD Slavičín proběhne v pátek 14. června 2024

/Slavičín/ Valná hromada klubu FC TVD Slavičín proběhne v pátek 14. června 2024 od 17.30 hodin na fotbalovém stadionu ve Slavičíně. Můžete si vyslechnout například zprávu o činnosti FC TVD Slavičín za rok 2023. Na programu je celkem jedenáct bodů. Všichni členové FC TVD Slavičín jsou srdečně zváni.

 

Pozvánka na Valnou hromadu FC TVD Slavičín z.s.

 

 

Vážení členové,
rádi bychom Vás tímto pozvali na Valnou hromadu – členskou schůzi za rok 2023, která se uskuteční dne 14. června 2024 od 17:30 hodin na stadionu ve Slavičíně.

 

 

 

Program schůze:

 

1.Zahájení a úvodní slovo předsedy

2.Volba komisí Valné hromady – mandátová, návrhová

3. Zpráva mandátové komise

4. Schválení programu Valné hromady

5. Volba ověřovatelů zápisu

6. Zpráva o činnosti FC TVD Slavičín za rok 2023 a schválení výroční zprávy za rok 2023

7. Zpráva KRK

8. Diskuse a různé

9. Zpráva návrhové komise

10. Usnesení Valné hromady

11. Závěr

 

 

 

 

 

Prosíme všechny členy o účast. Občerstvení zajištěno.

 

 

 

Ve Slavičíně dne 25.05.2024

 

S pozdravem, předseda a výkonný výbor FC TVD Slavičín

 

]