Starší přípravka FC TVD Slavičín hraje v neděli domácí turnaj pořádaný OFS Zlín

Slavičín/ V neděli 11. února 2024 proběhne ve slavičínské sportovní hale turnaj starších přípravek pod patronací OFS Zlín. Bude zde startovat deset týmů a v základní skupině Slavičany prověří Lhota u Malenovic, Luhačovice, Bylnice a Příluky. Začátek turnaje je naplánován v 8.00 hodin. Hrát zde mohou fotbalisté narození po 1. 1. 2013 a dívky mohou být ročník narození po 1. 1. 2012. 

 

 

 

 

Účastníci turnaje:

Skupina A –  SK Vizovice, TJ Sokol Nevšová, TJ Štítná nad Vláří, FC Brumov, SK Újezd u Val. Klobouk

Skupina B – FK Lhota u Malenovic, FK Luhačovice, SK Bylnice, FK Příluky, FC TVD Slavičín

 

 

 

 

 

 

PROPOZICE TURNAJE:

 

Maximální počet hráčů – 10 + realizační tým.

Doprava:

Hradí si účastníci z vlastních prostředků a příjezd na místo konání je půl hodiny před prvním zápasem dle rozlosování.

Po příjezdu družstva se trenér dostaví ke stolku časoměřičů, kde bude seznámen s případnými změnami.

Stravování:

Stravování a pitný režim si každý účastník hradí samostatně.

Zdravotní služba:

Zajistí OFS Zlín.

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Předpis: Hraje se dle pravidel halového fotbalu FAČR a propozic tohoto turnaje.

Hrací systém:

Hraje se ve dvou skupinách o pěti účastnících systémem každý s každým. Po základní části následuje nadstavbová část, kdy se utkají mužstva o konečné pořadí. O 9. místo mužstva umístěné ve skupinách na pátém místě, o 7. místo mužstva umístěná ve skupinách na čtvrtém místě, o 5. místo mužstva umístěná ve skupinách na třetím místě, o 3. místo mužstva umístěná ve skupinách na druhém místě a o 1. místo mužstva umístěná ve skupinách na prvním místě. Každé mužstvo má zajištěno 4 utkání.

Hrací doba: 1 x 14 minut bez střídání stran.

Míče: SELECT, velikost 4, pro halový fotbal.

Pořadí: O pořadí ve skupinách rozhoduje: 1. počet získaných bodů 2. výsledek vzájemného utkání, popř. minitabulka vzájemných utkání 3. brankový rozdíl 4. větší počet vstřelených branek 5. los

Počet hráčů: Hraje se systémem 4 + 1, minimální počet hráčů ve hře je 4, včetně brankáře. Je – li vyloučeno více hráčů, uplatní se kritérium odložených trestů, tzn. že trest začne nabíhat v okamžiku návratu předchozího vyloučeného hráče do hry.

Střídání hráčů: Libovolně i v nepřerušené hře v ohraničeném prostoru střídaček, první vždy opustí plochu střídaný hráč, než vstoupí na hrací plochu střídající hráč. Střídání mimo vyznačený prostor střídaček potrestá rozhodčí napomenutím příslušného hráče žlutou kartou.

Výstroj hráčů: Každý hráč musí mít dres, trenky, stulpny, chrániče holení a sálovou obuv se světlou podrážkou /turfy s tmavou podrážkou jsou nepřípustné !!!/. Dres brankářů musí být odlišný od dresů hráčů i rozhodčího. Každé mužstvo musí mít k dispozici dvě barevně odlišné sady dresů a nebo jednu sadu dresů + rozlišovací trika.

Pravidlo 3 sekund a 3 m: Zavedeno v zájmu plynulosti hry a týká se:

– auty se kopou nebo vyvážejí

– provedení volných kopů /při porušení provádí kop soupeř/, soupeř 3 metry od míče

– rozehrání míče brankářem /při nedodržení zahrává soupeř rohový kop/

– odrazí – li se míč od stropu haly, navazuje soupeř hru z uvedeného prostoru

vhazováním

– všechny volné kopy jsou přímé

Hra brankáře:

V přerušené hře brankář nesmí vyhodit, ani vykopnout míč přes polovinu hřiště /hráči jsou povinni převzít míč od svého brankaře na vlastní polovině/ – při porušení se nařizuje volný kop z poloviny hřiště ve prospěch soupeře a to ze středového bodu. Případná dosažená branka z tohoto kopu platí. V případě rozehrávky musí všichni hráči soupeře opustit brankoviště (6 m zóna). Soupeř může rozehrávajícího hráče napadat v brankovišti v okamžiku, kdy je míč uveden do pohybu. V nepřerušené hře smí brankář hrát přes vlastní polovinu pouze nohou /rukou platí pravidlo jako v přerušené hře/. Brankář smí hrát rukama v malém, vyznačeném brankovišti /6 m zóna/. Každé zahrání brankáře rukama mimo malé brankoviště se trestá nařízením pokutového kopu. Osobní trest se neuděluje. Malá domů se posuzuje jako ve fotbale na velkém hřišti – tzn., že je možno přihrát brankaři „do nohy“ – rukama může brankař hrát, jedná-li se o přihrávku tělem, hlavou, nebo stehnem. Ve všech ostatních případech, vezme-li míč do ruky, nařídí rozhodčí pokutový kop ze vzdálenosti 7 metrů.

Tresty:

V případě vyloučení následuje trest na dvě minuty. Vyloučeného hráče lze nahradit jiným hráčem. Pokutový kop nařídí rozhodčí v případě, že v prostoru velkého brankoviště /zóna 9 m/ dojde k přestupku bránícího hráče proti pravidlům, za který se v poli při hře na velkém hřišti nařídí přímý volný kop.

Další ustanovení:

V případě nerozhodného výsledku v nadstavbové části rozhodne o pořadí střelba ze značky pokutového kopu. Každé mužstvo provede střídavě 5 pokutových kopů. Pokud nebude rozhodnuto provádí se pokutové kopy po jednom do rozhodnutí. Pokutové kopy provádí vždy jiný hráč družstva.

Ocenění :

V turnaji budou oceněna všechna zúčastněná družstva.

 

 

 

 

ROZLOSOVÁNÍ

8,00 hodin Nevšová – Štítná n/Vl. 8,15 hodin Luhačovice – Slavičín

8,30 hodin Brumov – Újezd 8,45 hodin Příluky – Bylnice

9,00 hodin Vizovice – Nevšová 9,15 hodin Lhota – Luhačovice

9,30 hodin Štítná n/Vl. – Brumov 9,45 hodin Slavičín – Příluky

10,00 hodin Vizovice – Újezd 10,15 hodin Lhota – Bylnice

10,30 hodin Nevšová – Brumov 10,45 hodin Luhačovice – Příluky

11,00 hodin Štítná n/Vl. – Vizovice 11,15 hodin Slavičín – Lhota

11,30 hodin Újezd – Nevšová 11,45 hodin Bylnice – Luhačovice

12,00 hodin Brumov – Vizovice 12,15 hodin Příluky – Lhota

12,30 hodin Újezd – Štítná n/Vl. 12,45 hodin Bylnice – Slavičín

13,00 hodin o 9. místo – 5A – 5B 13,15 hodin o 7. místo – 4A – 4B

13,30 hodin o 5. místo – 3A – 3B 13,45 hodin o 3. místo – 2A – 2B

14,00 hodin o 1. místo – 1A – 1B

14,25 hodin vyhlášení výsledků a ukončení turnaje