Vyjádření VV FC TVD Slavičín k neakceptování nabídky na MSFL

/Slavičín/ Přinášíme Vám vyjádření Výkonného výboru FC TVD Slavičín při posuzování nabídky FAČR na třetí nejvyšší soutěž  – Moravskoslezskou fotbalovou ligu. Proběhlo jednání se zainteresovanými subjekty a po důkladném posouzení, se VV FC TVD Slavičín rozhodl nabídku na vyšší soutěž nepřijmout. Mužstvo tak i v nadcházejícím ročníku bude hrát Moravskoslezskou divizi. 

 

 

Výkonný výbor FC TVD Slavičín z.s. rozhodl, že nepřijme nabídku administrativního postup do Moravskoslezské fotbalové ligy v soutěžním ročníku 2023/2024, která nám byla nabídnuta ze strany Fotbalové asociace České republiky. Jednání, do kterého bylo zapojeno více stran – vedení FC TVD Slavičín, generální sponzor, město Slavičín i hráči A-týmu byla náročná a prováděná v časovém presu, ale konstruktivní. Diskutovali jsme o různých aspektech postupu, včetně finančních, organizačních a sportovních faktorů. Na základě důkladného posouzení jsme došli k závěru, že v současném okamžiku postup do Moravskoslezské fotbalové ligy nebudeme realizovat. Klub FC TVD Slavičín chce vytvářet dlouhodobou strategii rozvoje klubu a postupovat v mnoha směrech systematickou prací:

 

 

 

1. Sportovní struktura: Klub by měl investovat do kvalitních trenérů a realizačního týmu, kteří budou schopni vybudovat silný tým. Důraz by měl být kladen na rozvoj mládeže a vytváření optimálních podmínek pro rozvoj mladých talentů, jako je nastavení mládežnického programu – klub by měl klást důraz na rozvoj mladých hráčů a vytvářet kvalitní mládežnický program. To zahrnuje zajištění kvalifikovaných trenérů pro mládež, kvalitní tréninkové a zázemí pro mladé hráče a vytváření příležitostí pro jejich rozvoj a postup do A-týmu.

2. Infrastruktura: Kvalitní sportovní infrastruktura je důležitá pro růst klubu. Klub by měl investovat do modernizace zázemí a stadionu. Kvalitní a dobře vybavené zázemí přitahuje hráče, trenéry a fanoušky a přispívá k lepším výkonům týmu.

3. Finanční stabilita: je nezbytná finanční stabilita klubu. Klub by měl mít jasnou finanční strategii, která zahrnuje rozumný rozpočet, diverzifikaci příjmů a odpovědné hospodaření s finančními prostředky.

4. Rozvoj partnerských a sponzorských vztahů: Klub by měl rozvíjet strategické partnerské vztahy s městem, s místními firmami, sponzory a institucemi. Partnerství a sponzorství mohou přinést finanční prostředky, odbornou podporu a vytvořit příležitosti pro společnou propagaci a vytváření dlouhodobých partnerských vztahů a využívání sponzorského potenciálu pro podporu rozvoje klubu.

5. Marketing a propagace: klub by měl mít jasnou marketingovou strategii a využívat moderních marketingových nástrojů pro propagaci týmu, získávání fanoušků a sponzorů. Aktivní přítomnost na sociálních sítích, pořádání akcí a vytváření atraktivního vizuálního stylu mohou pomoci zvýšit povědomí o klubu a jeho atraktivitu, zejména pro děti a mládež.

6. Profesionální řízení: Klub by měl mít jasnou organizační strukturu, která zajišťuje efektivní řízení klubu. To zahrnuje transparentní finanční a provozní procesy, zajištění souladu s právními předpisy a pravidly asociace a profesionální komunikaci mezi vedením klubu, hráči, trenéry a ostatními stakeholdery.

 

 

 

Za Výkonný výbor FC TVD Slavičín z.s.

předseda Zdeněk Kupčík ml.