Vyjádření FC TVD Slavičín k incidentu s FK Frýdek-Místek dne 11.8.2021

Od uvedeného utkání jsme se jako klub, až na jednu výjimku, k incidentu nevyjadřovali a spíše jsme se snažili objasnit vzniklý problém. Avšak po různých, z našeho pohledu ne vždy plně legitimních, vyjádřeních FK FM, považujeme za důležité sdělit naše stanovisko.

Předně nás celý incident velmi mrzí. Náš klub se zcela jednoznačně distancuje od rasismu a tento problém části společnosti považujeme za vážný. Mrzí nás však též vyjádření činovníků FK FM učiněná jak v dodatku v rámci zápisu o utkání, tak v médiích. Z vybraných vyjádření FK FM je totiž patrno zcela nepřípadné stavění problému na meziklubovou úroveň, kdy je náš klub dokonce nepřímo vyzýván k mírnění způsobených následků, byť zápis o utkání potvrzuje, že na straně pořadatelské služby nedošlo k jakýmkoliv pochybením. Pomineme-li rovinu projednání záležitosti, a to především jednání hráče Manzii, v rámci FAČR, je nasnadě, že volba a užití soukromoprávních nástrojů, o němž FK FM hovoří, je výsostným právem jednotlivých aktérů, nikoliv FK FM.

Udělování osobních trestů v utkání je zcela v kompetenci rozhodčích a následná kontrola je věcí delegáta utkání a komise rozhodčích ŘKM.

Nechceme problém rasismu bagatelizovat, ale FK FM, jak patrno z dodatku zápisu o utkání, zřejmě neunesl prohru na hrací ploše. Náš klub považoval po vzniklé situaci za druhořadé vyjadřovat se o tom, že má po utkání vážně zraněny tři hráče a zranění našich hráčů nebylo vždy způsobeno ve férovém souboji. Taktéž jsme na rozdíl od FK FM nevolili silná slova vůči hráčům soupeře, ať už těm v hracím poli či na lavičce náhradníků.

FC TVD Slavičín se zavazuje přispět k objasnění celé nešťastné události. Rasismus do Slavičína nepatří.

Sportu zdar.