Členské příspěvky pro sezonu 2017

Výkonný výbor FC TVD Slavičín z.s. na svém posledním zasedání schválil výši členských příspěvků na rok 2017, které jsou podmíněné pro využití možnosti čerpání jednotlivých dotačních programů!

Sazby členských příspěvků FC TVD Slavičín z.s. – rok 2017

Členské příspěvky – za výběr zodpovídají vedoucí, popř. trenéři jednotlivých mužstev – výběr provést do 10.2.2017

  • přípravka, žáci
100,-Kč
  • dorost
100,-Kč
  • A, B tým
500,-Kč
  • členové výboru
500,-Kč
  • důchodci
200,-Kč
  • ostatní
300,-Kč

 

Za výběr členských příspěvků zodpovídají vedoucí, trenéři jednotlivých družstev, kteří po dokončení výběru příspěvky včetně seznamu předají sekretáři oddílu p.Belžíkovi S., který je pověřen za klub příspěvky sumárně vybrat.

Pro ostatní zájemce (fanoušci atd.) je možno příspěvky odevzdat osobně rovněž p.Belžíkovi, nebo při vstupu na utkání do pokladny s upozorněním, že se jedná o příspěvek člena oddílu FC TVD Slavičín, případně poslat na klubový účet č.: 1405580319/0800 (jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do zprávy pro příjemce zadejte své jméno)

VV FC TVD Slavičín z.s.