Mladí kluci se snaží a dělají velké pokroky, těší Petra Cuřína

Petr Cuřín

/Rozhovor/ Petr Cuřín. Ne pro každého známé jméno. Díky jeho trenérské práci se rozvíjí naše nejmladší fotbalové naděje. Pro klub je jenom dobře, že máme takhle nadšené a kvalitní trenéry!

Petře pro začátek se nám představ, kde jsi hrával aktivně fotbal a od kdy trénuješ?

Já jsem fotbal aktivně za žádný klub nehrál, protože již od školního věku jsem se věnoval basketbalu a ten jsem tady ve Slavičíně dlouhé roky hrával za místní SK. Začínal jsem trénovat fotbal před čtyřmi roky u úplně nejmenších kluků zvaných benjamínků, kteří se potkávají s fotbalovým míčem a trenéry vlastně poprvé.

Kolik hráčů má klub v přípravce (Mladší i Starší) a kdo ti s trénováním pomáhá?

Momentálně se spolu s Petrem Lukášem věnujeme mladší přípravce, kde se snažíme vštěpovat fotbalové dovednosti patnácti klukům.  Starší přípravka má asi půl měsíce nové trenéry ze Slavičínského dorostu.

Práce s tak malými dětmi tě nabíjí nebo spíše vyčerpává?

Tato práce je dosti náročná, i když se někdo může mylně domnívat, že není. Musíme kluky, kteří mají 7-9 let, zaujmout nejen růzností tréninků, ale snažit se, aby se jim zvýšila i jejich soustředěnost a fyzická připravenost. Trénování je pro mě časově velmi náročné, ale kluci se snaží a dělají velké pokroky, což nás společně s Petrem těší a motivuje k další práci s mládeží ve Slavičíně.

U přípravky je důležité zaujmout nejen děti, ale vytvořit i funkční vztah s jejich rodiči. Jak se ti to daří?

Osobně si myslím, že s rodiči našich fotbalových nadějí si rozumíme dobře a účast na trénincích i utkáních máme společně s Petrem skoro 100%. I na zápasech máme velmi dobrou podporu rodičů, dědečků a babiček, takže to snad vše funguje. Možná by tato otázka měla směřovat na rodiče kluků.

Co musí rodiče udělat pro to, aby se jejich dítě mohlo stát fotbalistou Slavičína? Co jim může klub nabídnout?

Mladší přípravka je vlastně zájmový kroužek, který spadá pod Dům dětí a mládeže tady ve Slavičíně. Rodiče mohou přihlásit své dítě, které baví hrát fotbal, kopat do balonu a má zájem se zdokonalovat v práci s fotbalovým míčem. Říkám záměrně dítě, protože hrát fotbal umí skvěle i holky, ač v současné době v mladší přípravce žádná není. Kluci tvoří velmi dobrou partu, ve které vznikají přátelství i mimo fotbalové hřiště. Klub nám vytváří podmínky pro trénování na místním stadionu a snaží se zajistit pro kluky i všechny potřebné pomůcky k tréninku. Zajišťuje nám i dopravu na všechny venkovní zápasy.

,,Pro klub a i pro město Slavičín je dobře, že se i v dnešní době ještě najdou nadšenci, kteří se ve svém volném čase věnují mládeži. Všem Vám proto patří velký dík a tímto Vám jménem vedení klubu přejeme hodně trpělivosti a stejného zápalu do výchovy mladých fotbalistů.“